سه شنبه 1 آبان 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
Banner rotator
گسترش همکاريهاي علمي دوجانبه، در نشست مشترک سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران و سازمان همکاري‎هاي اقتصادي بررسي و تصويب شد.
کميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب (COMSATS) با همکاري موسسه ملي مترولوژي TUBITAK (UME) واقع در کشور ترکيه، کارگاه آموزشي مترولوژي را برگزار مي‎کند.
نشست نوآوري و کنفرانس بين المللي انتقال فناوري با مشارکت موسسه علوم اندونزي (LIPI ) در کشور اندونزي برگزار مي‎شود.
تفاهم‌نامه همکاري ميان سازمان صنايع کوچک و شهرک‎هاي صنعتي ايران و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با محوريت گسترش آموزش، مشاوره و حمايت از انتقال فناوري‌هاي پيشرفته از خارج به داخل جهت بنگاه‎هاي کوچک و متوسط امضا شد.
دکتر صالحي معاون نوآوري و تجاري‌سازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران و ازجمله شرکت هاي مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناور بازديد کرد.
دوره آموزشي کمک‌هاي اوليه با اولويت آسيب‌ديدگي با مواد شيميايي براي اعضاء هيات علمي، کارکنان و دانشجويان سازمان برگزار شد.
مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان در نمايشگاه فناوري درمحل نمايشگاه بين المللي شرکت کرد.
به همت عضو هيات علمي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران محقق شد؛
شوراي تخصصي پژوهش و فناوري سازمان با خاتمه طرح پژوهشي با عنوان "انجام مطالعه، تحقيق، بهبود و آزمون دستگاه شستشو و خشک کن پستان گاو جهت شير دوشي" موافقت کرد.
گزارش ‌های تصويری


لينکهای مرتبط

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27