بازدید معاون اول رییس جمهور از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران