جلسه معرفي خدمات و فعاليت‌هاي اداره كل امور اداري و پشتيباني براي اعضاء هيات علمي جديد برگزار شد.

به منظور معرفي و تشريح فعاليت‌هاي اداره كل امور اداري و پشتيباني سازمان روز سه‌شنبه 16 آذر  نشستي با حضور مديران اين اداره كل و اعضاي هيات علمي جديد سازمان برگزار شد. ضمن اين نشست ابتدا محسن ملك‌نيا مدير كل امور اداري و ضمن خوشامدگويي به اعضاي هيات علمي جديد توضيحاتي در خصوص موارد اداري مرتبط با اعضاء هيات علمي جديد‌الورود همچون  صدور حكم كارگزيني، بيمه امكانات رفاهي و شرايط تبديل وضعيت ارائه داد. در ادامه محمد ميرزازاده  رييس اداره بيمه و دبيرخانه واتوماسيون اداري موارد مربوط به صندوق‌هاي بيمه، بيمه‌هاي پايه ، بيمه عمر، بيمه تكميلي و اتوماسيون اداري سازمان را تشريح نمود. در ادامه  كاظم كريم الهي رييس اداره كارگزيني و آموزش پيرامون آيين نامه استخدامي اعضاي هياًت علمي، آموزش هاي لازم ضمن خدمت و مرخصي‌هاي استحقاقي و استعلاجي توضيحاتي ارائه نمود. در پايان شاهرخ ميرداودي پورزاد رييس اداره خدمات‌ و رفاه مطالبي را در خصوص اياب و ذهاب كاركنان و همچنين امكانات رفاهي و تفريحي تحت پوشش سازمان بيان نمود.

 گفتني است اين نشست در قالب پرسش و پاسخ و با حضور 18 نفر از اعضاي هياًت علمي جديد در محل سالن فارابي برگزار شد

کشور: United Statesآی پی شما: 3.214.184.223مرورگر شما: Unknown ?