دکتر فیروزمند به عنوان رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات سازمان ابقاء شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر محمد فیروزمند را در سمت رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران ابقاء کرد.

به گزارش روابط عمومی، در این حکم خطاب به دکتر فیروزمند آمده است:

"ضمن قدرداني و تشكر از خدمات ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشگاه فناوري­هاي نوين، به موجب اين حكم براي مدت دو سال در سمت "رئيس پژوهشكده برق و فناوري اطلاعات" ابقاء ميشويد.

  اميد است با سعي و اهتمام ويژه جنابعالي و بر اساس اهداف، سياستها و برنامههاي پژوهشي مصوب سازمان و پژوهشگاه فناوريهاي نوين و همچنين بهرهمندي از نظرات و تجربههاي مفيد اعضاي محترم هيأت علمي و كارشناسان پژوهشي براي انجام طرحهاي كاربردي (تقاضا محور)، همكاري با شركتهاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد و توسعه همكاريهاي بين المللي بمنظور اعتلاي جايگاه سازمان گامهاي موثري برداريد. 

   انتظار ميرود با رعايت ضوابط و مقررات اداري و مالي، اعمال سياستهاي موثر صرفهجويي در هزينهها، افزايش درآمدها، تقويت نظم و انضباط و ارتقاي علمي و فناوري آن پژوهشكده، نهايت كوشش و تلاش خويش را به كار ببريد."

     

کشور: United Statesآی پی شما: 3.235.140.84مرورگر شما: Unknown ?