رییس « اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان» منصوب شد

دكتر محمد حسن ايكاني با صدور حکمي، دكتر نگار ارمغان را به سمت رییس اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی:

با صدور حكمي از سوی دكتر محمد حسن ايكاني معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري هاي نوين، دكتر نگار ارمغان به رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي منصوب گرديدند.

هم‌چنين ایشان از زحمات و تلاش‌هاي موثر و دلسوزانه دكتر داود زارع در دوره تصدي رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي، تشكر و قدرداني شد.

کشور: آی پی شما: 3.235.140.84مرورگر شما: Unknown ?