معرفی برگزیدگان بيست و سومين جشنواره جوان خوارزمی

با پايان مراحل ارزيابي طرح‌ها، برگزیدگان بيست و سومين جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی: با پايان مراحل داوری طرح‌های ارسالی به بيست و سومين جشنواره جوان خوارزمی اسامی برگزیدگان این جشنواره توسط دبیرخانه داِئمی جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند.

در این دوره پس از اعلام فراخوان ثبت نام بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی در فروردين ماه سال جاری، ثبت نام متقاضيان  آغاز و در پايان مرداد ماه پایان يافت.

شرکت کنندگان در بخش دانش‌پژوهان بر حسب موضوع و در شانزده گروه تخصصي 244 طرح را از طريق سامانه الكترونيكي جشنواره، براي ارزيابي به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

این طرح‌ها با نظارت و بررسي اوليه دبيرخانه براي ارزيابي برای گروه‌هاي علمی و تخصصي ارسال شد. نتیجه بررسی گروه‌های علمی و تخصصی در شانزده گروه تخصصي، ارسال و پیشنهاد سیزده طرح به هيات داوران جشنواره بود.

هيات داوران كه بالاترين ركن علمي و تخصصي جشنواره است پس از جلسه‌هاي  متعدد و دفاع گروه‌هاي تخصصي از طرح‌هاي پيشنهادي، تعداد هشت طرح (اسامی برگزیدگان و عنوان طرح‌ها در فایل ضمیمه قیلب مشاهده است) را به عنوان برگزيده انتخاب نمودند.

دبيرخانه دائمي جشنواره جوان خوارزمي اسامی طرح‌ها و برگزیدگان بيست و سومین  دوره این را به شرح ذیل اعلام تا در مراسم رسمی با حضور مسولین از ایشان تقدیر به عمل آید.

کشور: United Statesآی پی شما: 3.235.140.84مرورگر شما: Unknown ?