چهارشنبه 29 شهریور 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

دوره آموزشي تخصصي «مصاحبه و کارگاه مصاحبه» در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد

  • دوشنبه 24 خرداد 1395
  • 1675

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27