پنجشنبه 2 آذر 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

استانداردسازي رويه‌هاي اجرايي وزارت علوم انجام مي‌شود

  • سه شنبه 27 تیر 1396
  • 964

رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به سمت مسئول استانداردسازي رويه‌هاي اجرايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد.

رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به سمت مسئول استانداردسازي رويه‌هاي اجرايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومي، طي حكمي از سوي دكتر فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر مضطرزاده به سمت مسئول استانداردسازي رويه‌هاي اجرايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد.

اين حكم در اجراي بند يك مصوبه يكصد و هشتمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد و به منظور بهبود فرايند كاري و اداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شده‌است.

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27