چهارشنبه 29 شهریور 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

معاون پشتيباني و منابع انساني منصوب شد

  • چهارشنبه 28 تیر 1396
  • 868

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر شاهرخ آهنگراني به سمت معاونت پشتيباني و منابع انساني منصوب شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر شاهرخ آهنگراني به سمت معاونت پشتيباني و منابع انساني منصوب شد.

 

دكتر مضطرزاده در اين حكم آورده: نظر به مراتب شايستگي و تعهد جنابعالي، بدين‌وسيله به موجب اين حكم از يكم مرداد 1396 به سمت سرپرست معاونت پشتيباني و منابع انساني سازمان منصوب مي‌شويد.

انتظار دارد با اتكال به خداوند بزرگ و بهره‌گيري از همكاري و همراهي ساير معاونان سازمان، مديران و كاركنان تابعه، تمامي مساعي خود را در جهت تحقق اهداف و اجراي برنامه‌هاي سازمان به كارگيريد.

تلاش در جهت صرف‌جويي و مديريت هزينه‌ها، پيگيري براي تأمين منابع مالي جديد و اقدام براي درآمدزايي، افزايش كارآيي، اصلاح هرم منابع انساني، نظارت بر اجراي صحيح قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي و پشتيباني بخشي از وظايف و مأموريت‌هايي است كه بر عهده جنابعالي قرار مي‌گيرد.

اميدوارم با استعانت از پروردگار متعال در ارائه خدمات هر چه شايسته‌تر به سازمان موفق و مويد باشيد.

گفتني است صبح امروز در مراسم توديع و معارفه‌اي كه به همين منظور برگزار شد از زحمات دلسوزانه و مجدانه آقاي مهدي طاهري معاون پيشين پشتيباني و منابع انساني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با اهداي لوح سپاس قدرداني شد.#

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27