چهارشنبه 1 خرداد 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

ويژه‌نامه‌هاي برگزاري جشنواره‌هاي خوارزمي منتشر شد

  • شنبه 8 اردیبهشت 1397
  • 1263

ویژه نامه سی سال برگزاری جشنواره بین‌المللی خوارزمی و ویژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی منتشر شد.

ویژه نامه سی سال برگزاری جشنواره بین‌المللی خوارزمی و ویژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی منتشر شد.

 

ویژه نامه هجده سال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی به زبان فارسی و ویژه نامه سی سال برگزاری جشنواره بین‌المللی خوارزمي به زبان انگلیسی در دبیرخانه دائمی جشنواره‌ها در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تدوین و منتشر شد.

جشنواره‌ جوان و بین‌المللی خوارزمي از سرمايه‌هاي اجتماعي كشور در توسعه علم و فناوري هستند که تدوين فرآيندهاي دقیق و کارآمد برای برگزاری فراگیر و مستمر آنها نهادي پويا در عرصه ملي را ایجاد نموده است. ضرورت مستند سازی و تثبیت این عملکرد درخشان در کارنامه سازمان پژوهش‌ها، دبيرخانه جشنواره خوارزمي را بر آن داشت پس از تدوین ویژه نامه بیست و پنج سال برگزاری جشنواره بین المللی در شش سال پیش، برای شناساندن و ترویج گسترده‌تر این جشنواره در سطح بین‌المللی ویژه نامه سی سال برگزاری را به زبان انگلیسی و ویژه نامه برگزاری هجده ساله جشنواره جوان را به زبان فارسی تهیه و تدوین كند.

هدف از انتشار اين ویژه‌نامه‌ها‌ كه شامل پيشينه و روند رشد و پویایی این دو جشنواره معتبر علمی در دوره‌هاي مختلف، فهرست تمام برگزيدگان در هر دوره، دیدگاه برخی عوامل اجرایی و برگزیدگان دوره‌های مختلف و ديگر مطالب مرتبط با اين رويداد علمي ملي و بین‌المللی است، ارائه تصويري شفاف، قابل استناد و ماندگار ازعملکرد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و تلاش همه عوامل مدیریتی، علمی و اجرایی این میراث سی و یک ساله علمی کشور بوده است.

این ویژه نامه‌ها در سطح گسترده برای کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی و بسیاری از مدیریتهای مرتبط در مراکز آموزشی و پژوهشی ارسال شده است.

سازمانها و موسسات علاقمند به دریافت هر دو ويژه‌نامه می‌توانند با دبیرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي تماس حاصل نمایند.

ويژه نامه انگليسي

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27