پنجشنبه 28 شهریور 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

بازديد مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح از مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان

  • دوشنبه 10 دی 1397
  • 1049

دکتر حسين دهقان مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح از مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر حسين دهقان مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح به میزبانی دکتر علیرضا عشوری رئيس سازمان از مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتی ايران بازديد کرد. 
دکتر دهقان در این بازدید از تعدادي از واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد واحدهای فناور سازمان از جمله شركتهاي سروهيدروليك پويا، ارتباطات موج بر شهاب، بكرپارت خاورميانه، صنايع جوش اركان  و فرا سنجش صبا بازديد کرد. مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح در این بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات و مراحل طراحي و ساخت محصولات دانش بنيان اين شركت‎ها و مشكلات آن‎ها آشنا شد.
قابل ذکر است این بازدید به مناسبت هفته پژوهش و در روز یک‎شنبه دوم دی ماه انجام شد.
  آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27