چهارشنبه 30 مرداد 1398

همکاران

همکاران

  • جعفر سالمي (مدير كل دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • مريم محبي (مسئول دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • فرهاد عباسي (سرپرست گروه برنامه‌ريزي و بودجه)
  • حسن رهنما (رئيس گروه نظارت و ارزيابي)
  • ناصر صادقي (كارشناس مسئول گروه نظارت و ارزيابي)
  • ****  **** (رئيس گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)
  • ربابه جودي (كارشناس مسئول گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)


  • 9117
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات